Vanaf de week van 18 september zullen de ArtLinkimports overdag draaien in plaats van tijdens de daily batch ‘s avonds. Hiermee zorgen wij:

  1. Dat de hoeveelheid te verwerken data in de nachtelijke verwerking de capaciteit niet overstijgt en de peak performance beter wordt verdeeld
  2. Onverwacht vertragingen en/of storingen beter kunnen worden gemonitord en de kans op stagnatie beduidend afneemt


De nieuwe situatie:

Als een ArtLink voor 12.00 uur aangeleverd wordt, zal dit normaliter voor 17.45 uur verwerkt zijn. Imports die na 18.00 uur nog niet gecomplementeerd zijn worden afgebroken. In de nacht draait vervolgens de verwerking zonder de ArtLinks.

Als er voor dezelfde nacht een export ingepland staat, zullen de ArtLink-aanpassingen die voor 12.00 uur aangeleverd worden dus de volgende ochtend in de export beschikbaar zijn.

Wordt de ArtLink na 12.00 uur aangeleverd bestaat de kans dat dit pas de volgende dag voltooid wordt. Dit is afhankelijk van de belasting van het systeem.


Wat betekent dit voor u:

Sommige van onze klanten leveren automatisch ArtLinks aan op een vast tijdstip. Wellicht wilt u dit tijdstip aanpassen. Indien uw automatische aanlevering wordt verzorgd door uw ERP-leverancier, dan kunt u hen contacteren.

Als u vragen heeft over eventuele consequenties van deze verandering voor uw situatie, kunt u contact opnemen via info@ez-base.nl of 0172-231110. Wij overleggen graag met u.