Assets_bijgesnedenPer artikelgroep en/of artikel kan aanvullende informatie bewaard worden. Het inlezen van deze zogenoemde assets verrijken de artikeldata. Alle aanwezige assets worden via de ArtLink naar u doorgezet. U kunt ze vervolgens, indien gewenst, inzetten voor eigen gebruik, bijvoorbeeld op uw website of in uw catalogus. Als de data zo volledig mogelijk is ingevoerd, kunt u deze zo goed mogelijk vinden en weergeven.

Er kunnen vele verschillende soorten assets worden toegevoegd aan artikel(groep)en.

Afbeelding
In EZ-web worden vele afbeeldingen (foto’s, logo’s, iconen) getoond van artikelen. Deze afbeeldingen zijn door u te benaderen.
Via een aan te roepen url kunt u als vakhandel de afbeeldingen (eventueel in verschillende formaten) gebruiken in bijvoorbeeld uw eigen webshop of een catalogus.

Afbeeldingen


Logo
Bij iedere artikelgroep kan een logo worden geüpload. Het wordt getoond bij het betreffende artikel in EZ-web en kan worden opgenomen in bijvoorbeeld webshops van de vakhandel of in een catalogus.

Keurmerk (icon)
Indien kenmerken op een artikel(groep) van toepassing zijn kunnen deze hierbij ingelezen worden. Zij staan dan bij de betreffende artikel(groep)en in EZ-web.
Ook keurmerken kunnen worden opgenomen in bijvoorbeeld uw webshop of catalogus.


Header icon
In EZ-web kunnen kenmerken worden weergegeven als pictogrammen.
Deze symbolen kunt u ook hergebruiken in uw publicaties.

Value icon
Als bij een artikel(groep) het kenmerk kleur wordt aangegeven, is het mogelijk dit weer te geven als pictogram. In plaats van de beschrijving van de kleur ziet u dan de kleur zelf.
Net als de header icon kunnen ook value icons door u naar wens worden ingezet.

URL/document
Naast het publiceren van de standaard (bedrijfs-)URL worden ook verschillende documenten als URL ingevoerd in EZ-catalog. In dat geval verwijst de link naar het bestand. Zij worden in EZ-web weergegeven en kunnen naar u worden doorgezet.

Op deze manier kunnen leveranciers ook de volgens de bouwverordening verplichte documenten (DoP-verklaring, CE-markering, veiligheidsinformatiebladen) aan u beschikbaar maken.

Andere mogelijke documenten die als URL kunnen worden geüpload zijn bijvoorbeeld affiches, bestekteksten, brochures, CAD- of technische tekeningen, onderdelentekeningen, productbladen, een productselector, maar ook video’s of webcatalogi.