U staat achter uw producten, maar ze moeten door uw klanten worden gevonden. Er is een manier om hoger in de resultaten van zoekmachines te komen en invloed uit te oefenen op de manier waarop uw artikelen op de website van een retailer worden weergegeven. Dit kan direct en is niet ingewikkeld: vul uw assetbeschrijvingen in en optimaliseer de assetnamen!

Dit geeft u meer kans dat uw producten, productafbeeldingen en documenten (en dus uw naam) nog beter gevonden worden door zoekmachines zoals Google, een groter publiek bereiken en gemakkelijker verspreid kunnen worden.

Het belang van assetomschrijvingen
Bij het starten met EZ-base wordt uw productaanbod geüpload, inclusief relevante kenmerken waarop artikelen kunnen worden geselecteerd. De artikelen worden verrijkt met bijbehorende assets zoals afbeeldingen, logo’s, url’s, pictogrammen en/of video’s. Deze assets kunnen een naam en beschrijving meekrijgen. Het invoeren van deze naam en omschrijving is belangrijk om verschillende redenen:

Zoekmachines nemen deze achterliggende informatie mee in hun indexering. Hoe beter gevuld, hoe meer kans om hoger in de zoekresultaten te eindigen
Overal waar de assets worden gebruikt dragen deze bij aan de vindbaarheid van het product. Hoe meer informatie, hoe meer overlap met uw klant en hoe eerder zij uw artikel zullen vinden.
De vakhandels die uw artikelen in hun webshop opnemen halen hiervoor de informatie uit EZ-base op. Zoals u de artikelinformatie vult, verschijnt deze ook in hun webshop. U heeft dus zelf invloed op hoe dit zichtbaar zal zijn.
Voorkom dat uw concurrent een voorsprong neemt. Leveranciers die de moeite nemen waardevolle namen en omschrijvingen te gebruiken, bieden een uitgebreidere service aan hun (eind)gebruiker en behalen hiermee betere resultaten t.o.v. leveranciers die dit achterwege laten.
Als leverancier is het belangrijk de voor u meest waardevolle omschrijvingen en namen te gebruiken voor uw assets. U of uw afnemer kan deze vervolgens exporteren of koppelen, bijvoorbeeld als voeding van de e-commerce website. Hiermee helpt u niet alleen de afnemer om nog beter aan de verwachtingen van de eindgebruiker te kunnen voldoen, maar u helpt ook uw afnemer bij de inhoudelijke invulling hiervan.

SEO
Met behulp van de juiste zoekmachine optimalisaties (SEO) maakt uw eigen website meer kans hoger te scoren in de zoekmachines bij organische (niet-betaalde) zoekresultaten. Het meegeven van waardevolle omschrijvingen en namen aan bijvoorbeeld links (Url’s), bestanden en afbeeldingen is zo’n SEO-optimalisatie. Een zoekmachine zoals Google bepaalt de positie van een website in de zoekresultaten onder andere middels de gevonden omschrijvingen.

Dit geldt voor omschrijvingen van assets op zowel de eigen website als op externe websites. In het algemeen geldt hoe specifieker de omschrijving, hoe minder concurrentie en hoe beter een website zich kan positioneren in de zoekresultaten.

Branding en conversie
Omschrijvingen bieden daarnaast ook vele kansen ten behoeve van uw branding -en conversiedoelen. Door het invullen van slimme omschrijvingen kunt u meer naamsherkenning creëren, krijgt u meer klantbinding en kunt u (eind)gebruikers aansporen om uw producten af te nemen.

Normaliseren
Enkele omschrijvingen worden door EZ-base gebruikt om te normaliseren. Het nut van waardevolle omschrijvingen is dan ook aanvullend de context duidelijker, leesbaarder en uniform te maken.

Wat assetnamen en -omschrijvingen zijn
Namen
Beschrijvende bestandsnamen zijn van belang voor zoekmachines: als de zoekmachine geen geschikte omschrijving vindt op de webpagina, kijkt hij naar de bestandsnaam. Deze wordt dan in de indexering gebruikt als vertaling van de afbeelding.

Omschrijvingen
Omdat zoekmachines een afbeelding niet kunnen ‘zien’ lezen zij de afbeelding middels deze alternatieve tekst.
Omschrijvingen worden als tooltip getoond in de gebruikerskant van EZ-base, en mogelijk in de webshop van uw afnemers.

Geef altijd een relevante omschrijving en/of naam mee aan links, bestandsnamen en afbeeldingen.
Houd de omschrijving en namen zo kort, relevant, specifiek, en tegelijkertijd informatief mogelijk.
Gebruik hiervoor een set van woorden die een goede indruk geven van wat er op een afbeelding te zien is, of wat men kan verwachten nadat men op de link klikt of een bestand opent.
Hieronder treft u de lijst aan met alle assetgerelateerde kolommen die u mogelijk kunt voorzien van een (betere) bestandsnaam en/of -omschrijving.

KOLOM UITLEG
Logo Bestandsnaam van het logo dat hoort bij het merk van een artikelgroep.
LogoDescription Omschrijving van het logo dat hoort bij het merk van een artikelgroep. Deze wordt getoond als tooltip in EZ-web en kan ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld webshops.
ValueIcon1...X De bestandsnaam van het pictogram dat hoort bij waarde Value1…x.
HeaderDescription1...X Omschrijvende tekst die hoort bij Header1…x. Deze wordt getoond als tooltip in EZ-web. Deze tekst kan vooral handig zijn als een artikelgroep veel kenmerken heeft en de header hierdoor erg kort gehouden moet worden. In de HeaderDescription kan een verklarende tekst geplaatst worden. De HeaderDiscription wordt door EZ-base gebruikt om headers te normaliseren.
HeaderIcon1...X Bestandsnaam van het pictogram dat hoort bij kenmerk Header1…x.
Image1...X De bestandsnaam van een afbeelding (foto of illustratie) die hoort bij een artikel.
ImageDescription1...X Eigen omschrijving die hoort bij Image1…x. Deze wordt getoond als tooltip in EZ-web en kan ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld webshop.
Icon1...X De bestandsnaam van een icoon dat hoort bij dit artikel.
IconDescription1...X Eigen omschrijving die hoort bij Icon1…x. Deze wordt getoond als tooltip in EZ-web en kan ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld webshops. Als er een Icon beschikbaar is, dient er een duidelijke verklarende omschrijving ingegeven te worden voor de noodzakelijke uitleg van de Icon. Daarnaast wordt deze omschrijving gebruikt om iconen te normaliseren.
Url1...X Het internetadres naar een webpagina waar aanvullende informatie te vinden is over dit artikel.
UrlDescription1...X Eigen omschrijving die hoort bij Url1…x. Als er een UrlDescription aanwezig is, wordt deze getoond in plaats van de Url in EZ-web, wat veel duidelijker en leesbaarder is. Deze kan ook ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld een webshop.
Document1...X De bestandsnaam van een document dat hoort bij dit artikel.
DocumentDescription1...X Eigen omschrijving die hoort bij Document1…x. Deze wordt getoond als tooltip in EZ-web en kan ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld webshops.
GroupImage1...X De bestandsnaam van een afbeelding (foto of illustratie) die hoort bij een artikelgroep. Dit plaatje is van toepassing op alle artikelen binnen deze groep.
GroupImageDescription1...X Eigen omschrijving die hoort bij GroupImage1…x. Deze wordt getoond als tooltip in EZ-web en kan ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld webshops.
GroupIcon1...X De bestandsnaam van een icoon dat hoort bij een artikelgroep.
GroupIconDescription1...X Eigen omschrijving die hoort bij GroupIcon1…x. Deze wordt getoond als tooltip in EZ-web en kan ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld webshops. Als er een GroupIcon beschikbaar is, wordt dringend verzocht ook een duidelijke verklarende omschrijving in te geven voor de noodzakelijke uitleg van de GroupIcon. Daarnaast wordt deze omschrijving gebruikt om iconen te normaliseren.
GroupUrl1...X Het internetadres naar een webpagina waar aanvullende informatie te vinden is over een artikelgroep.
GroupUrlDescription1...X Eigen omschrijving die hoort bij GroupUrl1…x. Als er een GroupURLDescription aanwezig is, wordt deze getoond in plaats van de Url in EZ-web, wat veel duidelijker en leesbaarder is. Het kan ook ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld webshops.
GroupDocument1...X De bestandsnaam van een document dat hoort bij een artikelgroep.
GroupDocumentDescription1...X Eigen omschrijving die hoort bij GroupDocument1…x. Het wordt getoond als tooltip in EZ-web en kan ter informatie gebruikt worden in bijvoorbeeld webshops.

Hoe te doen
De ideale omschrijving bestaat niet, maar er zijn manieren om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Met onderstaande tips zult u merken dat uw resultaten aanzienlijk kunnen verbeteren.

Advies
Een waardevolle assetomschrijving is:

Zo kort mogelijk
Relevant
Specifiek
In principe geldt er geen minimale of maximale lengte voor de omschrijving van een link of afbeelding. Het advies is wel deze zo kort mogelijk te houden. Soms kan één woord al voldoende zijn, soms zijn meerdere woorden nodig. Denk aan de relevantie, door díe woorden te gebruiken die het best omschrijven naar welke pagina of informatie specifiek wordt verwezen.
Het is niet negatief indien de bedrijfsnaam wordt meegegeven. Integendeel, dit kan zelfs positief zijn (branding).

Vanuit SEO-perspectief lijkt het verleidelijk om links, bestandsnamen of afbeeldingomschrijvingen te vullen met de belangrijkste zoektermen waar een website op gevonden wilt worden.
Houd er echter rekening mee dat Google zoekt naar signalen die op kunstmatige zoekmachine optimalisatie kunnen wijzen (spam). En één van die signalen? Steeds dezelfde omschrijvingen bij verschillende links, bestandsnamen of afbeeldingomschrijvingen. De ranking in de zoekresultaten wordt hierdoor verlaagd.
Breng variatie aan in de termen in de omschrijvingen voor links, bestandsnamen en afbeeldingen. Dit zorgt voor een natuurlijker ogend linkprofiel, terwijl het kort, relevant en specifiek genoeg is om de bezoeker aan te geven waar het om gaat.

Over inkomende links naar uw website vanaf externe websites heeft u helaas minder controle. Hetzelfde geldt voor omschrijvingen van bestandsnamen en afbeeldingomschrijvingen. Zorg er daarom in ieder geval voor dat uw interne links, bestandsnamen en afbeeldingomschrijvingen op uw eigen website(s) op een goede manier zijn gevuld.

Ga in overleg met elkaar (leveranciers, afnemers en overige website-beheerders die dezelfde content met elkaar delen) om te bespreken op welke manier een ieder in de keten zijn of haar steentje kan bijdragen om de (eind)gebruiker een optimale ervaring te bieden.

Let wel op: bij de assets import in EZ-base kunt u slechts 1 omschrijving aan een asset meegeven. In het data-importbestand kunt u theoretisch gezien aan 1 afbeelding meerdere omschrijvingen meegeven. Deze kunnen echter niet geïmporteerd worden.

Voorbeelden
Ter illustratie ziet u hieronder enkele voorbeelden van verschillende soorten omschrijvingen die voor verbetering vatbaar zijn. Vervolgens ziet u tenminste één voorbeeld voor een beter alternatief. We gebruiken hierbij als voorbeeld een schaafmachine van een bepaald merk met enkele relevante eigenschappen.

URL

Productblad

Handleiding

Onderdelentekening

Video

Afbeelding
Omschrijvingen voor beschikbare afbeeldingen, worden over het algemeen getoond als tooltips en/of als alternatieve omschrijvingen in EZ-web. Ze kunnen ter informatie worden gebruikt in bijvoorbeeld webshops.

Zoekmachines waarderen het als afbeeldingen (o.a. productafbeeldingen, producttekeningen, logo’s, iconen en pictogrammen) minstens zijn voorzien van alternatieve omschrijvingen. Nog beter is het als er ook informatieve bestandsnamen zijn (zie verderop).
Het advies is dus om altijd een waardevolle omschrijving mee te geven van wat er te zien is op een afbeelding.

Als de afbeelding om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, wordt de alternatieve tekst getoond.

Logo

Bestandsnamen
Beschrijvende bestandsnamen kunnen ook handig zijn voor zoekmachinegebruikers. Als er geen geschikte omschrijving gevonden kan worden op de pagina met een afbeelding, gebruikt de zoekmachine de bestandsnaam vaak als fragment van de afbeelding in zoekresultaten.

We gebruiken hierbij als voorbeeld een schaafmachine van een bepaalde merk met enkele relevante eigenschappen.

Onvoldoende of voor verbetering vatbaar, omdat het representatief is aan de inhoud van het bestand, afbeelding of document.