Binnen het dashboard is de statusinformatie over de productinformatie te vinden.
Deze statusinformatie is omgezet naar een datawaardering, waarbij in één oogopslag door middel van een sterren-indicatie te zien is wat de kwaliteit van de data per leverancier is.

Het dashboard is terug te vinden in EZ-web, onder het leverancierstabblad.

De datawaardering is gebaseerd op de gegevens die in het dashboard te vinden zijn. Deze gegevens worden gegenereerd aan de hand van de aanwezige data in EZ-web. De datawaardering wordt uiteraard ook meegenomen in de dashboard exports.

Wegingsfactor van de datawaardering
Hoe komt het aantal sterren tot stand?
Uiteraard is dit van een groot aantal factoren afhankelijk. Om dit beeld zo zuiver en eerlijk mogelijk weer te geven, is er per data-onderdeel een wegingsfactor bepaald waaruit de datawaardering tot stand komt.

In onderstaande tabel zijn de zwaarst wegende criteria aangegeven.

WaarderingscriteriumBenaming dashboardOmschrijving
AvailableDefinedStandardizedFeatureBeschikbare vastgestelde genormaliseerde kenmerkenHet aantal aangeleverde genormaliseerde kenmerken. EZ-base legt per classificatie vast wat de belangrijkste kenmerken zijn: de vastgestelde genormaliseerde kenmerken. Dit percentage geeft weer in hoeverre de leverancier de vastgestelde kenmerken aanlevert.
TotalNumberOfArticlesPIMTotaal aantal artikelen PIMHet aantal artikelen in EZ-catalog, afgezet tegen het aantal artikelen in EZ-web. De artikelen die niet goed geclassificeerd en/of geredigeerd zijn, zullen niet gefiatteerd worden, komen dan niet in EZ-web, wat een negatief effect heeft op deze waardering.
ArticlesWithGTINArtikelen met GTINHet aantal artikelen waarbij de GTIN gevuld is, afgezet tegen het aantal artikelen in EZ-web.
ArticlesWithAtLeastOneImageArtikelen met minimaal 1 afbeeldingHet aantal artikelen waaraan minimaal 1 geüploade afbeelding gekoppeld is, afgezet tegen het aantal artikelen in EZ-web.
TranslationsGerman_ArticleNamesVertalingen artikelnamen DuitsHet percentage in het Duits vertaalde artikelnamen.
TranslationsEnglish_ArticleNamesVertalingen artikelnamen EngelsHet percentage in het Engels vertaalde artikelnamen.
TranslationsFrench_ArticleNamesVertalingen artikelnamen FransHet percentage in het Frans vertaalde artikelnamen.
TranslationsItalian_ArticleNamesVertalingen artikelnamen ItaliaansHet percentage in het Italiaans vertaalde artikelnamen.
TranslationsPolish_ArticleNamesVertalingen artikelnamen PoolsHet percentage in het Pools vertaalde artikelnamen.
TranslationsSpanish_ArticleNamesVertalingen artikelnamen SpaansHet percentage in het Spaans vertaalde artikelnamen.

Let op: de weging van de talen is gebaseerd op de datatalen die binnen het contract vallen.

Hoe nu verder?

Heeft u 5 gevulde sterren is er uiteraard weinig voor u te doen. Uw data voldoet aan alle criteria. Heeft u echter een aantal sterren waar verbetering mogelijk is, dan is het zorg om uw data dusdanig te verbeteren dat u het aantal sterren opvoert.

In bovenstaande tabel ziet u welke zaken het zwaarst wegen. Wanneer u een export maakt van het dashboard ziet u direct op welke punten uw data verbetert kan worden.
In onze manual vindt u diverse handige instructievideo’s om u verder op weg te helpen.

Heeft u vragen over het verbeteren van uw data? Neemt u dan via Mijn EZ-base contact op met onze data-afdeling.