Voor de komende periode heeft het team van EZ-Pim 4 pijlers vastgesteld als focus. EZ-Pim zal fungeren als het centrale punt om allerlei informatie aan te vullen en/of te verzamelen, bijvoorbeeld vanuit en naar een ERP. De pijlers vormen standaard functionaliteit binnen EZ-Pim om steeds dichterbij het ultieme doel te komen: de totaaloplossing. Hieronder de 4 pijlers met een korte toelichting:

 • Verrijking
  In EZ-Pim krijgt de leverancier en vakhandel functionaliteiten en tools aangereikt om verrijkte productinformatie goed te kunnen verzamelen en te beheren. Vanuit dit systeem kunnen ook exports worden gemaakt naar externe systemen en webshops. De functionaliteiten worden periodiek uitgebreid, omdat het systeem een SaaS oplossing is.
 • Prijslijsten
  Voor veel vakhandels een langgekoesterde wens om nettoprijzen automatisch te ontvangen en te verwerken, omdat het een zeer tijdrovende klus is. Momenteel is er een pilot gestart met een aantal leveranciers om prijslijsten in de nieuwe standaard, EZ-Prices, aan te leveren. Vakhandels kunnen het systeem koppelen aan het eigen ERP en na een vergelijking deze gemakkelijk inladen in het systeem.
 • Logistiek
  Waar ook een pilot van start is gegaan, is het delen van logistieke informatie met EZ-Pim. Er is in overleg met de branche een vaste dataset vastgesteld die dient als minimale vereiste om de vakhandels te voorzien van deze informatie.
 • GHS-labels (veiligheidsinformatie)
  Vanuit de Europese wetgeving is het al verplicht om deze informatie los te beschikken in de organisatie, dus niet in een SDS blad. Deze module in EZ-Pim biedt de leverancier de mogelijkheid om deze informatie gestructureerd te beheren, terwijl vakhandels deze informatie weer kunnen ontvangen via EZ-base in EZ-Pim. Dit is een aparte database, maar door het ArtLink principe weet EZ-base welke zinnen van toepassing is en kan het zo in EZ-Pim vullen.