CBSVerplichte CBS-codes.

Handelaren zijn verplicht gegevens te verstrekken aan het CBS over hun handelsactiviteiten met landen van de EU.


Alle producten die op import- en exportfacturen worden vermeld moeten per productgroep volgens de indeling van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) apart vermeld worden ten behoeve van de exportstatistieken van het CBS.
Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De 8-cijferige goederencode is daarom ook bekend als GN code. De GN codes zijn o.a. te vinden in een lijst op de website van het CBS, of de belastingdienst.

Indien de CBS codes niet juist of onvolledig zijn zal EZ-base contact opnemen met de bedrijven welke deze gegevens hebben aangeleverd.

Een uitgebreide uitleg hierover vindt u hier terug.

Klik hier voor een overzicht van alle leveranciers met complete en juiste GN codes.