Assets_bijgesnedenPer artikelgroep en/of artikel kan aanvullende informatie bewaard worden. Het inlezen van deze zogenoemde assets verrijken uw artikeldata.
Alle aanwezige assets worden via de ArtLink doorgezet naar uw afnemer. Deze kan ze vervolgens, indien gewenst, inzetten voor eigen gebruik,
bijvoorbeeld op hun website of in hun catalogus.

Als u de data zo volledig mogelijk invoert, worden uw artikelen dus zo goed mogelijk gevonden en weergegeven in EZ-web en via de vakhandel.
Er kunnen vele verschillende soorten assets worden toegevoegd aan artikel(groep)en.

Afbeelding
In EZ-web worden vele afbeeldingen (foto’s, logo’s, iconen) getoond van uw artikelen. Deze afbeeldingen zijn benaderbaar voor de aangesloten deelnemers.
Via een aan te roepen url kunnen zij de afbeeldingen (eventueel in verschillende formaten) gebruiken in bijvoorbeeld hun eigen webshop of een catalogus.

Afbeeldingen


Logo
Bij iedere artikelgroep kan een logo worden geüpload. Het wordt getoond bij het betreffende artikel in EZ-web en kan worden opgenomen in bijvoorbeeld webshops van de vakhandel of in een catalogus.

Keurmerk (icon)
Indien kenmerken op een artikel(groep) van toepassing zijn kunnen deze hierbij ingelezen worden. Zij staan dan bij de betreffende artikel(groep)en in EZ-web.
Ook keurmerken kunnen worden opgenomen in bijvoorbeeld webshops van de vakhandel of catalogi.


Header icon
In EZ-web kunnen kenmerken worden weergegeven als pictogrammen.
Deze symbolen kunnen ook door de vakhandel worden hergebruikt in hun publicaties.

Value icon
Als bij een artikel(groep) het kenmerk kleur wordt aangegeven, is het mogelijk dit weer te geven als pictogram. In plaats van de beschrijving van de kleur ziet u dan de kleur zelf.
Net als de header icon kunnen ook value icons door de vakhandel naar wens worden ingezet.

Url/document
Naast het publiceren van de standaard (bedrijfs-)url worden ook verschillende documenten als url ingevoerd in EZ-catalog. In dat geval verwijst de link naar het bestand. Zij worden in EZ-web weergegeven en kunnen worden doorgezet naar de vakhandel.

Op deze manier kunt u ook de volgens de bouwverordening verplichte documenten (DoP-verklaring, CE-markering, veiligheidsinformatiebladen) aan de vakhandel beschikbaar maken.

Andere mogelijke documenten die als url kunnen worden geüpload zijn bijvoorbeeld affiches, bestekteksten, brochures, CAD- of technischetekeningen, onderdelentekeningen, productbladen, een productselector, maar ook video’s of webcatalogi.