Per leverancier is een dashboard beschikbaar met statusinformatie over de data.

Het dashboard geeft een overzicht van de aanwezige data in EZ-base zoals:

  • aantal artikelen in de classificatie
  • aanwezige vertalingen
  • volledigheid van de artikeldata zoals afbeeldingen, EAN codes, CBS codes, logo, iconen en URL’s.

Deze cijfers betreffen alleen artikelen waarvoor de ingelogde gebruiker geautoriseerd is, tenzij anders vermeld. Alle percentages worden afgerond volgens standaard rekenregels (99,5% wordt 100%).

Classificaties
Onder classificaties treft u alleen de artikelen aan die voor de ingelogde gebruiker geautoriseerd zijn, in de geselecteerde datataal.
U vindt onder andere de onderverdeling per merk en de onderverdeling in de EZ-base classificatie.

Artikelen
Onder artikelen vindt u hoeveel artikelen van deze leverancier voorzien zijn van de verschillende items zoals onder andere:

  • Merk logo
  • GTIN
  • CBS code
  • Unieke ERP omschrijving

Assets
Onder assets treft u alle beschikbare asset categorieën van de desbetreffende leverancier aan.
Wanneer u de muis op de gegevens houdt ziet u de exacte aantallen.

Vertalingen
Hier wordt informatie weergegeven over de vertalingen van deze leverancier ten opzichte van de beschikbare artikelinformatie in het Nederlands.
Dit tabblad is alleen aanwezig als er meerdere talen aanwezig zijn.