Inkooporganisaties Ferney, Transferro en Zevij-Necomij hebben, met steun van brancheorganisatie Vertaz, besloten EZ-base te laten fungeren als centraal verzamelpunt voor CE-markeringen, DoP-verklaringen en enkele andere certificaten.

De Europese Verordening bouwproducten verplicht fabrikanten om de CE-markering te gebruiken op alle bouwproducten (welke verwerkt worden in een gebouw of bouwwerk) die vallen onder een Europese norm, of waarvoor de fabrikant reeds een Europees technische beoordeling (ETA) heeft gekregen. Leveranciers moeten deze documenten dan ook beschikbaar stellen aan de vakhandel.

Centraal verzamelpunt
Doel van het gezamenlijk handelen is de noodzakelijke documenten van alle leveranciers op één overzichtelijke plaats kosteloos opvraagbaar te maken voor alle vakhandels. Naast de documenten van onze leden verzamelen wij ook die van niet-leden.
Alle ingevoerde certificaten worden automatisch overgenomen op de website Certificaten kenniscentrum voor de bouw.

Certificaten_klein
Certificaten zoeken

Indien u al een contract heeft met EZ-base
Huidige abonnees kunnen de documenten toevoegen aan de artikelen in het onderhoudsprogramma.

U bent leverancier:
De betreffende certificaten kunt u uploaden als assets. Het bestand mag een url zijn of een document. Het is zeer aan te raden te kiezen voor een url om twee redenen:

  • Dit is minder arbeidsintensief omdat u niet, zoals bij type ‘Document’ de PDF nog apart moet uploaden
  • Indien iets verandert aan het achterliggende bestand van de url, verandert dit automatisch mee, waardoor u verzekerd bent van de correcte, recente informatie

U bent vakhandelaar:
Wanneer u ingelogd bent in EZ-base kunt u op het tabblad ‘Certificaten’ het gewenste artikel van de gewenste leverancier opzoeken. De hierbij behorende documenten zijn direct te downloaden.

Indien u geen contract heeft met EZ-base
Ook zonder contract kunt u gebruik maken van EZ-base om de benodigde certificaten beschikbaar te stellen c.q. te benaderen. Hiervoor is een speciaal ‘Light-abonnement’ opgezet waarmee wij u de gelegenheid bieden gemakkelijk hierin te voorzien. Dit is een gratis abonnement. Zodra u zich aanmeldt verstrekt EZ-base u de inloggegevens voor dit deel van de database.

U bent leverancier:
Samen met de inloggegevens ontvangt u uitleg van de werkwijze en een voorbeeld van het te gebruiken importbestand (Excel). Dit ingevulde bestand kunt u vervolgens eenvoudig uploaden in EZ-base.

U bent vakhandelaar:
Met uw inloggegevens kunt u zoeken in de leveranciers en de door hen aangeleverde certificaten. De documenten kunt u direct downloaden.

Resultaten Tremco

U kunt zich direct aanmelden voor het Light abonnement.

Uiteraard is het aan te bevelen een volwaardig abonnement af te sluiten. Zodoende kunt u als leverancier uw volledige artikeldata publiceren aan de aangesloten leden en gebruik maken van het onderliggende Product Information Management (PIM) systeem. Dit wordt ook veelvuldig gebruikt voor interne informatievraagstukken.

Neem voor meer informatie over ons standaardabonnement contact met ons op.