Wordt u als leverancier ook geconfronteerd met problemen als orders die onvolledige artikelgegevens bevatten? Geven vakhandels u wel eens aan dat zij hun orders liever sturen via e-mail of fax? EZ-base heeft de krachten gebundeld met DocTrails en samen zijn wij tot een oplossing gekomen. Hiermee ontvangt u uw orders kwalitatief beter en gemakkelijker.

Met deze DocTrails module worden digitale orders van de vakhandel eerst gecontroleerd in de database van EZ-base voor ze naar u doorgestuurd worden. Wanneer gegevens ontbreken of onvolledig zijn wordt de order voor een bepaalde tijd (bijv. 2 uur) vastgehouden in DocTrails. Zowel u als de vakhandel wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien u dit negeert ontvangt u de order met ontbrekende informatie. Een betere optie is om u aan te melden op het DocTrails portaal, waar u de informatie kan laten aanvullen met data uit EZ-base. Nu ontvangt u een 100% correcte order die u meteen kunt verwerken. Dit scheelt veel administratie.

Als leverancier kunt u door de koppeling het orderproces volgen en waar nodig ingrijpen. Dit leidt tot een verhoging in de kwaliteit en kwantiteit van EDI-berichten.